Welkom bij Hart op Tempo.

Kom ook Sporten, Bewegen of Revalideren

Sportaccommodaties in Emmen (Emmerhout en Bargeres), Klazienaveen, Coevorden en Schoonebeek.

“Hart op Tempo” is een vereniging, die al ruim dertig jaar actief is in de gemeenten Emmen en Coevorden. De vereniging stelt de inwoners met een hartaandoening in de gelegenheid om wekelijks onder deskundige leiding te sporten. Hartpatiënten hebben veel baat bij de wekelijkse sessies van “Hart op Tempo” Emmen-Coevorden, maar toch hangen donkere wolken boven de ongeveer 200 leden tellende vereniging. Tot voor kort werden de activiteiten van ”Hart op Tempo” nog ondersteund door de overheid. De overheid heeft zich echter onlangs teruggetrokken en nu ontvangt “Hart op Tempo” geen overheidssubsidies meer. Om te voorkomen dat het voortbestaan in gevaar komt is het Bestuur en de leden op zoek naar alternatieve inkomsten b.v. van donateurs en sponsoren.

Na het wegvallen van de overheidssubsidies zijn de enige inkomsten die de vereniging nog heeft de contributies van de leden. Maar die zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. De kosten van de vereniging zijn de huur van de sporthallen, van de sportmaterialen, van een deskundige trainer en een verpleegkundige. Daarom is de vereniging op zoek naar extra financiële middelen om o.a. de professionele ondersteuning te kunnen waarborgen.

Waarom donateur of sponsor van Hart op Tempo?

De leden van ”Hart op Tempo” betalen een maandelijkse contributie. Door de overheidssubsidies kon de contributie laag worden gehouden waardoor ook mensen met een smalle beurs konden toetreden. Nadat de stekker er uit is getrokken hebben de overheden de vereniging aan haar lot over gelaten. Geconcludeerd kan worden dat er door de subsidiegevers niet voldoende is stilgestaan bij de consequenties van het stopzetten van de subsidies, want door instanties als o.a. “Hart op Tempo” zijn er voor de gemeenschap uiteindelijk minder zorgkosten.    Het is een vereniging met een bijzonder doelstelling, namelijk gericht op herstel en preventie.

Er zijn onvoldoende financiële middelen

Toen bekend werd dat de vereniging geen subsidies meer kreeg van de overheid is er een reorganisatie doorgevoerd. Daardoor is er wat geld bespaard, maar het heeft ook wel leden gekost. Met nog verdere bezuinigingen wordt geweld gedaan aan het unieke karakter van “Hart op Tempo”, waarmee de vereniging zich nu nog onderscheid van andere sportinstellingen. Maar als b.v. de medische begeleiding er geheel van af gaat zullen vele sporters zelfs stoppen en zal dat ook het einde van “Hart op Tempo” betekenen. Omdat op reserves is ingeteerd zal het moeilijk worden om sportmiddelen die stuk gaan te vervangen. Het is van Levensbelang dat de ontwikkelde faciliteiten (gebruik sporthal, eigen sportmaterialen, deskundige en medische begeleiding) door “Hart op Tempo” Emmen-Coevorden gehandhaafd blijven. De kosten hiervan kunnen niet alleen door de leden worden opgebracht. Er zullen externe financiële middelen moeten komen.

Hoe nu verder?

Het bestuur dat louter uit vrijwilligers bestaat (ook (ex)hartpatiënten), doet wat het kan om de vereniging gezond te houden. Dit leeft enorm bij de leden, gezien de grote opkomst tijdens de laatste jaarvergadering, waarin men zich unaniem achter het Bestuur heeft geschaard om deze mooie vereniging in stand te kunnen houden. De leden hebben het er niet bij laten zitten en zijn akkoord gegaan met een kleine contributieverhoging, ook al heeft het enige leden gekost. Maar dit alles is helaas niet genoeg!

Er is dringend behoefte aan Donateurs en Sponsoren.

Spontaan is er tijdens de Ledenvergadering een werkgroep Vrienden van “Hart op Tempo” opgestaan, die het bestuur ondersteunt. De Vrienden hebben zich ten doel gesteld om de vereniging meer bekendheid te geven waardoor het ledenaantal toeneemt (ook voor niet-hartpatiënten). Daarnaast willen de Vrienden zoveel mogelijk activiteiten ontplooien zoals de samenwerking met ziekenhuizen optimaliseren, het benaderen van goede doelenorganisaties, het uitgeven van certificaten, het verspreiden van flyers, op beurzen staan etc.

Donateur of Sponsor?

Zij die het concept van de vereniging “Hart op Tempo” aanspreken en de vereniging financieel willen ondersteunen, kunnen zich opgeven als donateur of als sponsor. Hun naam zal door de vereniging, desgewenst, zoveel mogelijk worden uitgedragen zoals op de website. Bent u na het lezen van deze informatie met ons eens, dat “Hart op Tempo” een mooi project is? En bent u bereid mee te werken aan het realiseren van een stabiele, gezonde vereniging, waarbij mensen die een probleem hebben met hun gezondheid veilig en met plezier kunnen sporten? Steunt u ons dan met een financiële bijdrage. Nieuwe donateurs en sponsoren kunnen zich aanmelden middels het aanmeldingsformulier, elders op deze website, via mail of telefonisch bij het secretariaat. Al vast hartelijk dank daarvoor namens alle leden van “Hart op Tempo”

Onze sportaccommodaties

Emmerhout, Houtweg
Maandagavond van 19:00- 20:00 uur.
Sportleid(st)er: Jantje Harmers.
Dinsdag van 14.30 - 15.30
Sportleid(st)er Wieneke Boelens.
Donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur..
Sportleid(st)er: Jantje Harmers
 
Bargeres, Calthornerbrink.
Dinsdag van 13.30 - 14.30 uur.
Woensdag van 8.30 - 9.30 uur. 9.30 - 10.30 uur en 10.30 - 11.30 uur
Sportleid(st)er Simone Rozenmond.
Medische begeleiding: Annette Kooi is wel aanwezig op de woensdag maar niet op de dinsdag. 
Coevorden, de Swanenburg.
Maandagavond van: 17.30 - 18.30 uur.
Sportleid(st)er: Edith Keesman.
Klazienveen, Sporthal "De zon"
Maandagmorgen van 10.15-11.15 uur.
Sportleid(st)er: Edith Keesman.
Dinsdagmorgen van 8.30 - 9.30 uur.
Sportleid(st)er: Mariet Rolink.
Dinsdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur.
Sportleid(st)er: Mariet Rolink.
Dinnsdagmorgen van 10:30 - 11:30 uur.
Sportleid(st)er: Mariet Rolink.
Schoonebeek, Sporthal "De kampen"
Donderdagmorgen 09:30-10:30 uur.
Donderdagmorgen 10:30-11:30 uur.
Sportleid(st)er: Mariet Rolink.
Emmerhout, gymzaal "Laan van het kinholt 325
Donderdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur.
Donderdagmorgen van 10.30 uur - 11.30 uur.
Sportleid(st)er: Tessa de Jonge
 
Emmen, sporthal De Rietlanden
maandag 13.30 - 14.30 uur
Sportleid(st)er: Edith Keesman.
 

Leden aan het woord

Lid worden of Donateur...

Belangstelling? Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wil jij ook met plezier willen sporten bij een stabiele gezonde vereniging, Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen bij één van de sporturen van Hart op Tempo bij verschillende sporthallen. Elke groep staat onder leiding van een gediplomeerde sportinstructeur/trice. Men hoeft zich nog niet direct aan te melden als lid: de eerste maand is voor het uitproberen en is gratis. Verdere informatie kan men verkrijgen bij het secretariaat. Hieronder kunt u direct het aanmeldingsformulier downloaden en kunt u sturen naar het secretariaat.
Download inschrijfformulier

Donateur of Sponsor? Steun Hart op Tempo, Alstublief

 
Voor de sponsors of donateurs wordt er zoals u kunt zien uw logo geplaats met een link naar uw eigen website. Meer informatie vindt u hier!
Download donateur /sponsor formulier

 Archief Verenigingsblad

archiefjaargangen

Secretariaat

Buidelmees 2
7827 BJ Emmen
tel. +31 655935884
Email: secretaris@hartoptempo.nl
 

Mededelingen